Vår vision

På PsykoterapiCenter har vi ett starkt engagemanget för våra klienters välmående. Detta brinnande intresse grundar sig i vår vision att öka välbefinnandet i Sverige. Genom att använda oss av metoder som har stöd i forskning och knyta till oss psykologer som har kompetens inom olika områden vill vi möjliggöra för att alla som behöver hjälp och stöd ska kunna få det hos oss.