Stress

Stress kan definieras på flera sätt. En vanlig definition är att en person kan känna sig stressad då han/hon upplever att omgivningen ställer högre krav än vad han/hon har kapacitet att hantera. Situationer som är nya, oförutsägbara och där man upplever låg känsla av kontroll är vanliga stressorer för de flesta människor. Stress kan yttra sig på många sätt i både kroppen och måendet såsom; magont, sömnsvårigheter, oro, tappad lust, energilöshet, deppighet, negativa tankar, irritabilitet, ökad eller minskad aptit, virrighet, glömska, ångest, smärta, huvudvärk och på många andra vis. Faktorer såsom socialt nätverk, biologisk sårbarhet, fysisk- och psykisk hälsa spelar in i hur en person hanterar omgivningens krav. En människa klarar i regel intensiv stress i perioder men om stressen blir långvarig och återhämtning uteblir kan den bli skadlig och påverkar kroppen och psyket negativt. På PsykoterapiCenter kan vi erbjuda både individuelll behandling och behandling i grupp enligt KBT samt “Mindfulnessbaserad stressreduktion” som är ett program på åtta veckor.

Kontakta oss för mer information!