Oro

Oro är en obehaglig känsla och kroppsreaktion som de flesta upplever någon gång. När oron är väldigt starkt brukar man istället för oro prata om ångest. Det kan till exempel kännas som bultande hjärta, svettningar, darrningar, smärta eller obehag i bröstet, ont i magen, illamående, matthet, stark rodnad, svårigheter att sova, svårigheter att svälja eller andas, diarré, rädsla för att tappa kontrollen, en känsla av att man håller på bli “galen”, dödsskräck, svårigheter att koncentrera sig, ilska, irritation och kraftlöshet.

Ångest är inte farligt för kroppen och man kan inte dö av den eller bli “galen”. Ångest är en naturlig reaktion i det såkallade sympatiska nervsystemet som utlöses då vi är i livshotande fara. Ibland utlöses dock reaktionen vid tillfällen som inte är direkt livshotande och kan leda till att vi hindras att leva det liv vi vill leva och att vi börjar undvika situationer som väcker ångest. En del upplever ångest när de ska stå inför en grupp och f&ounl;reläsa, andra när de ska åka buss, någon när den ska umgås med vänner, andra av att åka hiss eller att vara i ett trångt rum.

Om du upplever orimligt mycket ångest är det viktigt att söka hjälp. Forskning visar på att KBT ger bäst resultat vid ångestsyndrom. På PsykoterapiCenter utgår vi ifrån hur du vill leva ditt liv och utifrån kunskap om hur känslor, tankar och beteenden tillsammans påverkar hur du hanterar situationer, inriktar vi behandlingen på att i kontrollerade steg träna på att hantera ångestfyllda situationer. Tillsammans med en legitimerad psykolog arbetar du med dina mål och i din takt för att förstå och hantera ångest.

Kontakta oss för mer information!