Depression och nedstämdhet

Det uppskattas att mer än 20% av befolkningen under sin livstid genomgår någon typ av förstämningssyndrom, alltså störningar i känsloläget såsom egentlig depression, melankoli, dystymi och bipolära tillstånd. Av dessa tillstånd är egentlig depression det mest förekommande hos befolkningen.

Personer som är deprimerade eller nedstämda känner en nedsatt lust även inför de aktiviteter som de tidigare funnit glädje i. De saknar energi och har generellt svårt för att ta sig an olika sysslor. Det är vanligt att koncentrationsförmågan sjunker och att man inte är tankemässigt inte lika alert som tidigare och har svårare att fatta beslut. Vanligt bland personer som lider av depression är att självkänslan sviktar och de upplevar känsla av skuld och att inte duga till. Vissa personer får återkommande tankar kring döden som kan vara mer eller mindre allvarliga.

En av de behandlingsmetoder som erhållit mycket vetenskapligt stöd för behandling av depression och därmed uppmärksamhet är kognitiv beteendeterapi (KBT) som anses vara minst lika effektiv mot depression som behandling med medicinering. Dessutom visar studier att återfallsrisken är betydligt lägre för patienter som genomgår KBT (mellan 12-20%) än de patienter som behandlas med olika typer av antidepressiva preparat (66-80%). Av denna anledning erbjuder PsykoterapiCenter i första hand KBT behandling mot depression och i andra hand alternativa psykoterapeutiska interventioner såsom interpersonell terapi som också är en ansedd behandlingsmetod med vetenskapligt stöd.

Kontakta oss för mer information!