Psykoterapi, Coaching & Rådgivning

Våra psykologer bedriver Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som är en psykoterapeutisk metod, effektiv mot oro, stress, nedstämdhet och vid relationsproblem. Vi arbetar även med coaching och personlig utveckling. Längden på terapin beror på vad man väljer att fokusera behandlingen mot och kan variera från 12 sessioner och uppåt. Antalet terapisessioner bestämmer vi tillsammans efter den initiala bedömningen. Nedan kan du läsa mer om några av de problemområden vi bedriver psykoterapi mot:

Under psykoterapin arbetar vi med tankar, känslor och beteende för att förbättra hälsa och välbefinnande. Kontakta oss för mer information!