Om PsykoterapiCenter

Vår mottagning ligger vid St Eriksplan i Vasastaden, Stockholm. Våra psykologer är legitimerade och arbetar således under Socialstyrelsens tillsyn och efter deras rekommendationer. Vi är även medlemmar i Sveriges Psykologförbund och följer noga psykologkårens etiska riktlinjer.
Våra psykologer möter alltid klienten där han eller hon befinner sig och anpassar beprövade metoder så att dessa matchar behov och mål med terapin.
Psykologtiteln och psykologlegitimationen är en garanti för dig som säkerställer att vi utför behandlingar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet – därför kan du känna dig trygg när du hos oss träffar någon av våra psykologer!