För företag

Våra psykologer erbjuder psykoterapi med både preventivt och rehabiliterande syfte. Det kan exempelvis handla om att lära sig hantera stress så att dess konsekvenser inte påverkar hälsa negativt men också vilka förändringar som behöver göras i återhämtande syfte. Vi erbjuder även ledarskapscoaching för chefer som upplever att de behöver utveckla sitt ledarskap och karriärscoaching för de som vill hitta sin potential eller funderar på karriärsbyte. Andra områden vi arbetar med är nedstämdhet och oro.
Vi strävar efter att träffa klienten för ett bedömningssamtal inom en vecka från att vi blir varse om klienten. Efter bedömningssamtalet erbjuder vi ett behandlingsupplägg och därefter arbetar vi strukturerat och evidensbaserat så att klienten får ut det mesta möjliga av terapin.
Kontakta oss för mer information.