Arvode

Våra terapisessioner varar i 45 min och vi erbjuder tider även på kvällstid. Psykologmottagnings närhet till St Eriksplan ger goda kommunikationsmöjligheter med både buss och tunnelbana men även pendeltåg (Karlberg station).

Vissa som söker terapi har en bra bild av vad de söker för, medan andra upplever att de behöver gå i terapi men har svårt att avgränsa problemområdet.

Våra terapier börjar med att ett eller ett par inledande bedömningssamtal. Under den tiden får psykologen möjlighet att förstå bakgrunden och därefter, tillsammans med dig, hitta behandlingens fokus. Dessa inledande samtal ger dig även möjlighet att lära känna psykologens arbetssätt. Därför kan du söka till oss även om du känner att du inte riktigt kan formulera vad du söker hjälp för.

Hur många sessioner du kan behöva är något vi kan avgöra efter att ha förstått ditt behov och din aktuella livssituation. Men riktmärke för frågeställningar som berör relationer och chefscoachning är 5-10 sessioner och för frågeställningar som berör stress, utbrändhet, nedstämdhet och oro 12 till 20 sessioner.

Våra sessioner varar i 45 min och kostar 1000 kr.

Vid parterapi är sessionerna 75 min och kostar 1900 kr.

För mer information kring din kommande behandling, kontakta oss!